Start-Up Zone

Primele ghiduri pe PR SE, lansate în consultare publică

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat joi, 16 martie 2023, în consultare publică trei ghiduri.

  1. Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.1 – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

Solicitanți eligibili:

APELUL PRSE/2.1/A/1/2023
Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban si rural, din cadrul regiunii de dezvoltare Sud-Est, definite conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările.
Aplicanţii localizaţi în zona ITI DD nu sunt eligibili în cadrul apelului regional, în cazul în care proiectele depuse au locul de implementare în teritoriul ITI, aşa cum acesta este menţionat în SIDD – DD.
APELUL PRSE/2.1/A/1/ITI/2023
Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban si rural, din arealul ITI Delta Dunării, definite conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările.
Alocarea apelului de proiecte:

PRSE/2.1/A/1/2023 (FEDR+BS): 31.711.767 Euro, din care 26.955.000 Euro FEDR și 4.756.767 Euro contribuția națională.
PRSE/2.1/A/1/ITI/2023(FEDR + BS): 3.523.529 Euro, din care 2.995.000 euro FEDR și 528.529 Euro contribuția națională – pentru teritoriul ITI Delta Dunării.
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizează:

Acțiuni de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidenţiale
Acțiuni auxiliare care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare
Descarcă documentele

  1. Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.1 – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Solicitanți eligibili:

PRSE/2.1/B/1/2023
Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
Autoritățile și instituțiile publice locale:
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.
Parteneriatele între entitățile de mai sus.
PRSE/2.1/B/1/ITI/2023
Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
Autoritățile și instituțiile publice locale:
Unitățile Administrativ Teritoriale din ITI Delta Dunării (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local) din ITI Delta Dunării;
Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.
Parteneriatele între entitățile de mai sus.
Alocarea apelului de proiecte:

PRSE/2.1/B/1/2023 (FEDR + BS): 56.541.177 Euro, din care 48.060.000,45 euro FEDR și 8.481.176,55 Euro contribuție națională
PRSE/2.1/B/1/ITI/2023 (FEDR + BS): 14.105.882 Euro, din care 11.990.000 euro FEDR și 2.115.882 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului)
Tipurile de intervenții previzionate în cadrul acestei acțiuni pentru sectorul clădirilor publice se referă la:

reabilitarea termică a elementelor de construcție;
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investiție auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii; nu se consideră eligibil proiect independent care are ca obiectiv reabilitarea sistemelor electrice/de iluminat);
audit energetic ex-ante/post intervenție.
Activitățile auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice vor avea o valoare eligibilă cumulată limitată la 15% din valoarea eligibilă totală a proiectului și vor viza în principal următoarele tipuri de activități indicative:

măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de construcție;
activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
orice alte activități care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).
Descarcă documentele

  1. Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 4.1 – Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Solicitanți eligibili:

Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) Județ, definite conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Parteneriate între:
UAT Județ(e) și Municipiu(i)/ Oraș(e)/ Comună(e) / Companie(i) cu capital de stat (CNAIR, CNIR, CFR SA) ;
Două sau mai multe UAT Județ.
Alocarea apelului de proiecte PRSE/4.1/1/2023 este de 178.391.287 Euro, din care 151.632.594 euro FEDR și 26.758.693 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

Acțiuni sprijinite:

Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – creșterea siguranței rutiere, portanței etc) care asigură conectivitatea, directă (DJ/trasee compuse din mai multe DJ legate direct) sau indirectă (DJ/trasee legate de rețea prin intermediul unui DN modernizat) cu rețeaua TEN-T, inclusiv prin:

construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, pasarelelor pietonale, a pasajelor rutiere, poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public, precum și a stațiilor pentru transport public pe traseul DJ;
construirea lucrărilor noi de artă ca parte a DJ, în funcție de soluțiile tehnice propuse;
realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic în conformitate cu Auditul de siguranță rutieră/măsuri pentru creșterea siguranței rutiere precum:
măsuri de siguranță pasivă (atenuatori de impact si parapete de ghidare);
semnalizarea acustică și vizuală a sectoarelor de drum periculoase și obstacolelor prin utilizarea energiei verzi (benzi rezonatoare, limitatoare de viteză etc.);
construirea de pasaje denivelate;
construirea/amenajarea de sensuri giratorii;
masuri de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatica (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști etc;
realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsuri climatice (în special plantări de aliniamente de arbori și arbuști în exteriorul amprizei drumului);
măsuri de reducere a impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale;
construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea de pasaje/ noduri rutiere pentru a asigura conectivitatea la rețeaua TEN-T. Construirea de pasaje/ noduri rutiere este eligibila doar pentru asigurarea conectivității directe a drumurilor județene la rețeaua TEN-T;
construirea/ modernizarea stațiilor de transport public aflate pe traseul DJ, iar în localitățile deservite de DJ, măsuri privind asigurarea unui acces facil către gările feroviare, fluviale, îmbunătățind conexiunile modale.
Descarcă documentele

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

Sursa: ADR SE

startupzone

Add comment