Start-Up Zone

Noi ghiduri pe PR Nord-Vest, lansate în consultare publică

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat joi, 16 martie 2023, în consultare publică, două noi ghiduri ale solicitantului.

1. Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice – Municipii reședință de județ

Solicitanţii eligibili:

 • Unitățile administrativ-teritoriale (UAT), respectiv: Municipiu reședință de județ;
 • Parteneriate între: UAT Municipiu reședință de județ și UAT Comună(e) din componenţa Zonelor Urbane Funcţionale (ZUF) aferente Municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 53.812.697 euro, din care 45.740.793 euro FEDR și 8.071.904 euro cofinanțare din bugetul de stat.

Activități eligibile:

 • Reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă din următoarele zone: zone centrale; zone istorice; spații publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv, din cartierele de blocuri sau zonele cu locuințe de tip condominiu; din zona autogărilor și gărilor, din zone portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane; falezele, malurile și insulele râurilor și lacurilor din interiorul localităților urbane; din zonele rezidențiale periferice destructurate, din zonele de blocuri degradate și așezări informale din mediul urban.
 • Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale (istorice), respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade şi sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul.
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea piețelor agroalimentare care sunt integrate teritorial în cadrul spaţiilor publice urbane ce necesită regenerare, conform SIDU 2021-2027, în condiţiile schemei de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile art. 56 – Ajutoarele pentru investiţii în infrastructurile locale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Investiții pentru asigurarea securității spațiilor publice (ex: iluminatul corespunzător al spațiilor publice, sisteme de monitorizare video etc.), ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite:

 • Valoarea minimă eligibilă: 1.000.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă: 8.925.000 euro.

În cazul investițiilor în construirea/modernizarea/reabilitarea piețelor agroalimentare urbane, pentru care, valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordată este de 3.500.000 euro, în condiţiile schemei de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile art. 56 – Ajutoarele pentru investiţii în infrastructurile locale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

Descarcă documentele

2. Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice

Solicitanți eligibili:

 • Unitățile administrativ-teritoriale (UAT), respectiv:
  • Municipii altele decat municipii resedinta de judet;
  • Orașe;
  • Comune din componenţa Zonelor Urbane Funcționale (ZUF) aferente Municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora.
 • Parteneriate între:

UAT/Comune din componenţa Zonelor Urbane Funcţionale (ZUF) aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora și UAT Municipiu reședință de județ.

Parteneriate între UAT Municipiu altul decat resedinta de judet/Oraș și UAT Consiliu Județean.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 30.397.494 euro, din care 25.837.870 euro FEDR și 4.559.624 euro cofinanțare din bugetul de stat.

Activități eligibile:

 • Reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă din următoarele zone: zone centrale; zone istorice; spații publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv, din cartierele de blocuri sau zonele cu locuințe de tip condominiu; din zona autogărilor și gărilor, din zone portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane; falezele, malurile și insulele râurilor și lacurilor din interiorul localităților urbane; din zonele rezidențiale periferice destructurate, din zonele de blocuri degradate și așezări informale din mediul urban.
 • Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale (istorice), respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade şi sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul.
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea piețelor agroalimentare care sunt integrate teritorial în cadrul spaţiilor publice urbane ce necesită regenerare, conform SIDU 2021-2029, în condiţiile schemei de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile art. 56 – Ajutoarele pentru investiţii în infrastructurile locale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Investiții pentru asigurarea securității spațiilor publice (ex: iluminatul corespunzător al spațiilor publice, sisteme de monitorizare video etc.), ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană.

Valoarea totală nerambursabilă solicitată inclusiv TVA a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite:

 • Valoarea minimă nerambursabilă: 500.000 euro;
 • Valoarea maximă nerambursabilă: 5.950.000 euro.

În cazul investițiilor în construirea/modernizarea/reabilitarea piețelor agroalimentare urbane, valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordată prin proiect este de 3.500.000 euro, în condiţiile schemei de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile art. 56 – Ajutoarele pentru investiţii în infrastructurile locale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. 

Descarcă documentele

Pentru observații și/sau sesizări, puteți să folosiți formularul disponibil aici.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 30 Martie 2023.

Sursa: ADR Nord-Vest

startupzone

Add comment