Start-Up Zone

Ghidul pe PNRR pentru acordarea de granturi întreprinderilor care doresc să se listeze la bursă, în consultare publică!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții a lansat vineri, 30 decembrie 2022, spre consultare publică Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte:

  • Pilonul III. Creștere Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) Puternice
  • Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare
  • Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat
  • Măsura 2. Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă

Obiectivul investiției este de a sprijini accesul pe piața de capital, prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru întreprinderile cu sediul social în România care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru cotare în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Beneficiari eligibili: întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social în România, care doresc să emită acțiuni noi în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București și îndeplinesc condițiile prezentului ghid.

Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii:

  • Consultanță juridică
  • Tarife ale instituțiilor pieței
  • Servicii de audit financiar și consultanță fiscală
  • Consultanță și intermediere a ofertei publice sau plasamentului privat
  • Consultanță pentru raportul de sustenabilitate și rating ESG
  • Adaptarea întreprinderii la cerințele de guvernanță corporativă, standarde de raportare ESG și relații cu investitorii necesare menținerii pe piața de capital

Buget apelului este de 35 milioane euro.

Tipul de depunere: cu depunere continuă până la data de 27.05.2023.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice, începând cu data de 03.01.2023.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe e‑mail la: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro

Sursa: MIPE 

Redactia START UP ZONE

Add comment