Start-Up Zone

MIPE: Toate contractele aferente Măsurii 4.1.1 vor fi semnate până la 10 februarie

Schema de ajutor aferentă Măsurii 4.1.1 a fost recent modificată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3382/22.12.2022, modificarea adoptată având drept scop îmbunătățirea impactului pozitiv al acestor finanțări asupra sectoarelor economice vizate.

Pentru finalizarea cu succes, la un nivel calitativ ridicat, a activității de semnare a contractelor cu beneficiarii ale căror proiecte sunt declarate admise în urma evaluării, schema de ajutor de stat a fost prelungită până la 10 februarie 2023.

A fost adoptată această decizie în contextul numărului mare de contracte de finanțare care trebuie semnate pentru a angaja întregul buget disponibil al schemei, estimativ 1.031 contracte, și având în vedere că fiecare contract presupune un flux de comunicare și transmitere de documente între Autoritatea de Management și beneficiar. Așadar, toți beneficiarii admiși vor avea contractele semnate și vor putea implementa proiectele. A fost un proces complex, gândiți-vă că sunt 1550 de proiecte care au intrat în evaluare, în care am vrut să ne asigurăm că mizăm pe calitate”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Finanțarea în cadrul schemei de ajutor de stat menționate se acordă afacerilor eligibile solicitante sub formă de granturi cu o valoare cuprinsă între 50.000 și 500.000 euro per proiect, bugetul total al schemei fiind de 358.140.596 euro.

În cadrul apelului de proiecte lansat în luna a opta a anului trecut și desfășurat pe platforma electronică „Granturi IMM”, solicitanții interesați au depus 1844 proiecte care totalizează 606.733.875,53 euro ca sumă de finanțare nerambursabilă solicitată. Dintre acestea, majoritatea proiectelor, 1763 la număr și reprezentând solicitări totale în valoare de 586.250.452,76 euro, au îndeplinit criteriile de eligibilitate implementate automat prin platforma electronică și au întrunit scorul de minimum 60 puncte calculat automat de platformă pe baza criteriilor de selecție ale apelului.

1550 de proiecte intrate în evaluare

În ordinea clasamentului bazat pe punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare în parte, în procesul de evaluare – selectare au intrat 1.550 proiecte reprezentând 517.522.123,70 euro ca valoare solicitată. Dintre acestea, 813 proiecte reprezentând 288.914.220,53 euro valoare solicitată au fost declarate admise, iar 387 proiecte reprezentând 114.068.538,75 euro au fost respinse. În zilele imediat următoare se va finaliza evaluarea restului de 350 proiecte, aflate în ultimele stadii ale procesului de evaluare, și care reprezintă 114.539.364,41 euro sumă solicitată.

Cele 813 proiecte deja declarate admise în urma evaluării se află în proces de semnare a contractului de finanțare între autoritatea de management și beneficiari. Până la termenul de 10 februarie 2023, autoritatea de management pentru programul operațional Competitivitate va finaliza verificarea și evaluarea proiectelor, soluționarea contestațiilor și va încheia contractele cu toți beneficiarii admiși.

 Sursa: MIPE 

Redactia START UP ZONE

Add comment