Start-Up Zone

Modificări ale Legii privind mărcile și indicațiile geografice

Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a fost modificată de OUG nr. 169/2022.

Actul normativ creează cadrul legal procedural pentru desfășurarea unei proceduri administrative cu caracter special de soluționare a cererilor privind anularea înregistrării mărcilor și a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă, cu respectarea principiilor contradictorialității și dreptului la apărare.

Actul normativ transpune în legislația națională legislația europeană și simplifică modalitățile prin care se poate modifica posesia mărcii și stabilește procedura de soluționare a unor astfel de cereri în cadrul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

Reglementarea procedurilor de anulare și decădere în fața oficiului național de proprietate industrială este de natură să asigure atât transparență și predictibilitate, cât și întărirea protecției drepturilor conferite prin înregistrarea unei mărci.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment