Start-Up Zone

COMISIA EUROPEANĂ A APROBAT PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ, ÎN VALOARE DE 2,5 MILIARDE EURO: SE VOR CREA 11.000 NOI LOCURI DE MUNCĂ ȘI VOR FI SPRIJINITE 24.000 DE GOSPODĂRII DIN ȘASE JUDEȚE

 • Programul va finanța măsuri pentru atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a 6 județe din România – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.
 • 30.000 persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională și se vor crea alte 11.000 noi locuri de muncă.
 • 24.000 gospodării vor fi sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat astăzi, la sediul instituției, un eveniment cu ocazia aprobării de către Comisia Europeană a Programului Operațional Tranziție Justă (PTJ). Cu o alocare de 2,5 miliarde de euro, PTJ va finanța măsuri pentru atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a 6 județe din România – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș și va facilita tranziția acestora la neutralitatea climatică.

La eveniment, alături de delegația MIPE condusă de ministrul Marcel Boloș, au participat reprezentanții autorităților locale din cele 6 județe incluse în Programul Tranziție Justă 2021 – 2027, pentru a semna o declarație comună de colaborare pentru susținerea tranziției la neutralitatea climatică.

Printre semnatari s‑au numărat președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, vicepreședintele CJ Galați, Doina Cucu, vicepreședintele CJ Dolj, Adrian Neamțu, președintele CJ Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, președintele CJ Hunedoara, Alin Țamba și vicepreședintele CJ Mureș, Ovidiu Georgescu.

Parteneriatul cu autoritățile locale este unul dintre pilonii strategiei noastre de creștere a absorbției fondurilor destinate României. Declarațiile comune pe care le-am semnat astăzi pentru fiecare dintre județele incluse în Programul Tranziție Justă confirmă angajamentul nostru de a lucra împreună, oricând și oricât este nevoie, pentru a valorifica oportunitățile pe care acest program le aduce pentru regiunile care se confruntă cu provocări economice și sociale. Sunt 2,5 miliarde euro care vor fi direcționate către mediul privat, pentru a crea locuri de muncă și către persoanele active, pentru a le ajuta să se recalifice, dar se vor finanța și măsuri de eficiență energetică și de protejare a mediului, astfel încât să dăm tuturor acestor comunități șansa de a se dezvolta și de a se reinventa. Felicit autoritățile locale din aceste 6 județe și sunt convins că rezultatul demersurilor de acum se vor vedea, în câțiva ani, în fiecare dintre comunitățile care vor beneficia de aceste finanțări”, a declarat ministrul Marcel Boloș. 

„Începând cu luna ianuarie 2023, ne propunem să lansăm ghidurile în dezbatere publică, iar în luna aprilie să deschidem apelurile de proiecte. Vom lăsa deschise apelurile de proiecte o perioadă suficientă pentru pregătirea și depunerea proiectelor. Primul apel este destinat investițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, fiind una dintre prioritățile Programului Tranziție Justă, pentru toate cele șase județe, cu o alocare totală de peste 700 milioane euro. În cadrul apelului, vom acorda finanțare atât proiectelor între 200.000 și 2 milioane de euro, cât și proiectelor mai ambițioase cu o valoare cuprinsă între 2 și 5 milioane euro. De asemenea, vom utiliza mecanisme de guvernanță participativă în procesul de elaborare a ghidurilor, implicând beneficiarii în pregătirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor programului și a țintelor de absorbție asumate. Ghidurile vor fi simple și suple astfel încât să asigurăm un proces eficient de absorbție a fondurilor europene”, a precizat secretarul de stat Ovidiu Cîmpean.

Cele 2,5 miliarde euro vor genera în total, în cele 6 județe incluse în Programul Tranziție Justă:

 • 11. 000 locuri de muncă directe nou create;
 • 6.000 de întreprinderi care vor beneficia de sprijin pentru diversificarea economiei teritoriilor și crearea de locuri de muncă durabile și de calitate;
 • 30.000 persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă;
 • 266 ha de suprafețe vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie;
 • 24.000 gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator.

Alocările și obiectivele pentru fiecare program sunt:

537 milioane euro pentru dezvoltarea întreprinderilor și sprijinirea tranziției forței de muncă în județul Gorj

Impactul economico-social până în 2030 al tranziției la neutralitatea climatică a județului Gorj arată un dezechilibru considerabil între pierdere (7400 locuri de muncă) și generare (1700 locuri de muncă), în ceea ce privește ocupațiile care necesită un nivel de pregătire de bază sau mediu. Intervențiile susținute prin Programul Tranziție Justă vor avea drept rezultate:

 • Locuri de muncă directe create în entitățile care beneficiază de sprijin: 2.385;
 • Întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei teritoriilor și creării de locuri de muncă de durabile și de calitate: 1.268;
 • Persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă într‑o economie cu emisii reduse: 6.871;
 • Suprafețe care vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie: 74 ha;
 • Gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator: 6.000.

525 milioane de euro pentru investiții în dezvoltarea economică a județului Hunedoara

Populația și economia județului vor resimți accelerarea tranziției la neutralitatea climatică în contextul în care restructurările din sectorul minier au condus la dispariția a 6400 de locuri de muncă în perioada 2014 – 2019 și în condițiile unui pronunțat declin al populației generale (-8,9%) și al populației active (-13,8%) între 2012 și 2020. Declinul este dublat de prezența riscului ridicat de sărăcie și excluziune socială în orașele mici din Valea Jiului, aproape 30% din populația rezidentă a județului locuind în zone urbane dezavantajate și aproape 7% în zone urbane marginalizate.

În acest context, prin Programul Tranziție Justă se vor finanța:

 • Locuri de muncă directe create în entitățile care beneficiază de sprijin: 2.164;
 • Întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei teritoriilor și creării de locuri de muncă de durabile și de calitate: 1.286;
 • Persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă într‑o economie cu emisii reduse: 6.638;
 • Suprafețe care vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie: 74 ha;
 • Gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator: 6.000.

412 milioane euro pentru stimularea mediului privat, reconversie profesională și reducerea sărăciei energetice în județul Dolj 

Județul Dolj este, alături de Gorj, unul dintre cele două centre ale producției de electricitate pe bază de lignit din România, tip de producție care urmează a fi eliminat gradual din structura de producție de electricitate a României până la sfârșitul anului 2030.

Rezultate preconizate:

 • Locuri de muncă directe create în entitățile care beneficiază de sprijin: 1.825;
 • Întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei teritoriilor și creării de locuri de muncă de durabile și de calitate: 998;
 • Persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă într‑o economie cu emisii reduse: 5.633;
 • Suprafețe care vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie: 57 ha;
 • Gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator: 4.000.

387 milioane de euro pentru investiții în reducerea emisiilor producției de oțel și dezvoltarea activității productive a IMM-urilor în domenii economice cu potențial de creștere în județul Galați

Poziția și facilitățile portuare ale Galațiului au favorizat dezvoltarea celei mai mari unități de producție siderurgică din România. Programul Tranziție Justă își propune sprijinirea tranziției la neutralitatea climatică prin crearea de locuri de muncă decente și durabile, cu valoare adăugată, dar și prin protejarea locurilor de muncă existente în industria siderurgică transformată pentru integrarea într‑o economie cu emisii reduse.

Rezultate preconizate:

 • Locuri de muncă directe create în entitățile care beneficiază de sprijin: 1.941,00
 • Întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei teritoriilor și creării de locuri de muncă de durabile și de calitate: 939;
 • Persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă într‑o economie cu emisii reduse: 4.078;
 • Suprafețe care vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie: 22 ha;
 • Gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator: 2800.

277 milioane euro pentru reconversie profesională și stimularea altor sectoare economice în județul Prahova

Având în vedere acțiunile climatice de reducere a ponderii gazului natural în mixul energetic național de la 18% în 2020 la 12,8% în 2030, precum și măsurile de electrificare și decarbonare a transportului prevăzute în PNRR și descrise în secțiunea anterioară, județul Prahova se va confrunta cu o accelerare a declinului producției de carburanți pe bază de țiței și a producției de energie electrică pe bază de gaze naturale.

În acest context, prin Programul Tranziție Justă vor putea fi finanțate acțiuni de sprijin pentru dezvoltarea altor sectoare economice și pentru reconversia forței de muncă, dar și investiții în eficiența energetică.

Rezultate preconizate:

 • Locuri de muncă directe create în entitățile care beneficiază de sprijin: 1600;
 • Întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei teritoriilor și creării de locuri de muncă de durabile și de calitate: 665;
 • Persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă într‑o economie cu emisii reduse: 3.173;
 • Suprafețe care vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie: 20 ha;
 • Gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator: 2.200.

Buget de 277 milioane euro pentru învestiții în transformarea producției de îngrășăminte și dezvoltarea de domenii noi, în județul Mureș

Aprox. 6% din emisiile verificate în 2020 provin din producția de îngrășăminte, bazată pe obținerea amoniacului din gaz natural, realizată la Târgu Mureș.

Domeniile identificate, în prezent, care ar putea contribui la diversificarea economică durabilă a județului Mureș vizează producția de alimente sănătoase / ecologice (prin utilizarea mai bună a materiilor prime agricole și a celor secundare), prelucrarea lemnului în special prin utilizarea de materie primă din resurse sustenabile, industria textilă, în special prin reutilizarea deșeurilor textile în contextul dezvoltării economiei circulare, prin mai buna valorificare a creativității locale și prin tehnologizarea sectorului pentru producția de textile inteligent.

Rezultate preconizate:

 • Locuri de muncă directe create în entitățile care beneficiază de sprijin: 1.342,00
 • Întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei teritoriilor și creării de locuri de muncă de durabile și de calitate: 707,00
 • Persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă într‑o economie cu emisii reduse: 3.532,00
 • Suprafețe care vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie: 19 ha
 • Gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator: 3000

Mai multe detalii despre Programul Tranziție Justă 2021 – 2027, aici: https://bit.ly/3UZkEj8.

1,8 miliarde de euro pentru cele 6 județe, disponibile prin alte programe aferente perioadei 2021 – 2027 și prin PNRR

Programele aferente 2021–2027 (Programele regionale, Programul Sănătate, Programul Educație și Ocupare și Programul Incluziune și Demnitate Socială) și PNRR prevăd alocări substanțiale pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale, de sănătate și educație din România, cu accent asupra zonelor defavorizate și cu cele mai mari disparități. Investițiile PR, PIDS, PEO, PS și PNRR de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor relevante pentru tranziția justă (creșe, școli primare și secundare, inclusiv echipamente și resurse tehnologice digitale, centre pentru vârstnici, servicii pentru persoane cu dizabilități, centre de zi pentru copii, sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale, infrastructura medicală prespitalicească și unitățile sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare) totalizează peste 12 miliarde de euro. Din acest buget, cele 6 județe incluse în Programul Tranziție Justă ar putea accesa cel puțin 1,8 miliarde de euro.

Politica de Coeziune 2021–2027

Recent, a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României și Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune și cel al Politicii Maritime și Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027.

Astfel, în al treilea exerciţiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa 16 programe (8 regionale și 8 naționale), prin care României îi vor fi alocate peste 43 de miliarde de euro.

sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Redactia START UP ZONE

Add comment