Start-Up Zone

Se dorește accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile

OUG nr. 171/2022 prevede accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Pentru proiectele de infrastructură de interes public a căror valoare este de peste 10.000.000 euro şi ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ – teritoriale, finanţate sau propuse spre finanţare din fonduri externe nerambursabile, elaborarea temelor de proiectare, urmărirea întocmirii documentaţiilor tehnico – economice şi recepţia documentaţiilor tehnico – economice se realizează de către comisii tehnico – economice constituite la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale.

Comisiile tehnico – economice se constituie din minimum 3 membri, personal din cadrul unităţilor administrativ – teritoriale sau prestatori de servicii externi.

Membrii comisiei tehnico – economice vor avea studii superioare de specialitate tehnică sau economică şi vor urmări ca tema de proiectare şi documentaţiile tehnico – economice elaborate să respecte prevederile legislaţiei/normativelor în vigoare şi să fie corelate între ele, astfel încât să fie asigurat un nivel de calitate corespunzător.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment