Start-Up Zone

Un Program naţional va fi destinat consolidării clădirilor cu risc seismic ridicat

Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat este un program multianual, finanţat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi are ca obiectiv general proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice a acestora.

Programul cuprinde două subprograme. Beneficiarii Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă sunt unităţile şi subunităţile administrativ – teritoriale, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

Beneficiarii Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale sunt autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, inclusiv unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora.

Potrivit ştirilor juridice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, beneficiarii Programului încarcă în platforma digitală “investiţii.mdlpa.ro” solicitarea de includere în Program, pentru fiecare obiectiv de investiţii.

Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment