Start-Up Zone

Întreprinderile sunt obligate să mențină locurile de muncă nou create ca urmare a schemei de ajutor de stat

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă a fost recent modificată de Hotărârea nr. 1373/2022.

Se prevede că în cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă de 12 luni consecutive, se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut.

Obligaţia de a menţine locurile de muncă nou – create se consideră îndeplinită dacă se păstrează atât locurile de muncă create cât şi media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare.

Însă pierderea locurilor de muncă în perioada ianuarie 2020 – 30 iunie 2021 nu este considerată ca fiind o încălcare a obligaţiei de menţinere a locurilor de muncă.

sursa: lexcfe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment