Start-Up Zone

O schemă de ajutor este destinată întreprinderilor din sectorul cultural afectate de pandemie

Ordinul nr. 3453/2022 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022 – 2023.

Obiectivul prezentei scheme îl reprezintă susţinerea beneficiarilor prevăzuţi în prezenta schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS – CoV – 2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Potrivit noutăților legislative, prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României întreprinderilor din sectorul cultural care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN menţionate în Ordin.

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească și condiții speciale dintre care enumerăm: nu se află în insolvenţă, în temeiul legislaţiei naţionale, la momentul înscrierii în cadrul Schemei; au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere; nu sunt rezidenţi în scopuri fiscale sau înmatriculaţi în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.

În ceea ce privește valoarea ajutorului, acesta se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali (anul fiscal în curs şi doi ani fiscali anteriori). Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Perioada de valabilitate a Schemei în care vor fi acordate ajutoare de minimis este de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii de aprobare a prezentei scheme până la data de 30 iunie 2023.

Data până la care se vor efectua plăţile ajutorului de minimis este cel târziu 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment