Start-Up Zone

POC 4.1.1 bis: Apelurile destinate retehnologizării domeniului construcțiilor și industriei alimentare se vor deschide pe 25 octombrie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat ieri, 6 octombrie 2022, un Corrigendum la Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”. 

Potrivit documentului:

  • La capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție, subcapitolul 4.4 Etapa de selecție a proiectelor, după primul paragraf s-a introdus următorul text: 
    • „La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021. Rata profitului operațional este calculată cu 4 zecimale, prin aproximare clasică, matematică”. 
  • La capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.2 – Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte se modifică astfel:
    • „Apelurile vor fi deschise timp de 7 zile calendaristice începând cu 25.10.2022”
  • La capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.8 – Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: 
    • „În implementarea acestor apeluri vor fi acordate fonduri prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, suma până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul în lei a 290.000.000 euro”. 

Totodată, s-au introdus două noi anexe, Anexa 15 – „Soldul balanței comerțului internațional cu bunuri și servicii în anul 2021 la nivel de cod CAEN”, precum și Anexa 16 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru fiecare apel de proiecte.

Sursa: MIPE 

Redactia START UP ZONE

Add comment