Start-Up Zone

5571 de aplicații din totalul de 9520 depuse au obținut 100 de puncte pe Programul „Femeia Antreprenor”

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat pe 5 octombrie 2022 lista proiectelor înscrise în cadrul programului Femeia Antreprenor 2022, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la finanțare.

Potrivit documentului:

 • 5571 de aplicații au obținut 100 de puncte;
 • 517 de aplicații au obținut 95 de puncte;
 • 2258 de aplicații au obținut 90 de puncte;
 • 240 de aplicații au obținut 85 de puncte;
 • 503 de aplicații au obținut 80 de puncte.
 • restul de 431 de aplicații au obținut între 15 și 75 de puncte. 

Punctajele au fost acordate automat, în funcție de opțiunile aplicantelor. 

Descarcă lista

Reamintim faptul că, în conformitate cu procedura de implementare, în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiari.

Pentru punctajele egale, conform legislației în vigoare, departajarea a fost realizată ținând cont de:

 • punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
 • punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
 • punctajul obtinut la criteriul aferent inserției pe piața muncii a unor categorii de personal (sectiunea G din criteriile de evaluare);
 • valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
 • data şi ora înscrierii în program.

În continuare, va fi desfășurată etapa de evaluare, care constă în analizarea informațiilor transmise de către aplicante prin intermediul formularelor de înscriere. Astfel, în vederea admiterii cererilor de finanțare, echipa tehnică a ministerului și personalul din cadrul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului vor verifica completarea tuturor câmpurilor de către solicitanți, eligibilitatea codului CAEN Rev 2, inclusiv legăturile activelor achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, precum și încadrarea în categoria IMM și declarațiile asumate.

În funcție de rezultatele evaluării, aplicantele vor primi fie decizie privind acceparea de principiu la finanțare, fie decizie privind respingerea la finanțare. Există și posibilitatea solicitării de clarificări suplimentare. În acest sens, aplicantele au obligația de a urmări permanent contul de pe platforma granturi.imm.gov.ro și informațiile postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale.

Totodată, subliniem că vor fi eligibile doar cheltuielile efectuate din contul de grant, special deschis de către beneficiar pentru implementarea proiectului, ulterior alocării grantului și depunerii cofinanțării, și care respectă lista de cheltuieli impusă de legislație.

Sursa: MAT 

Redactia START UP ZONE

Add comment