Start-Up Zone

Finanţarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023

Hotărârea nr. 836/2022 modifică Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023.

Detalierea fondurilor alocate desfăşurării activităţilor specifice înregistrării sistematice se aprobă de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul alocat Programului naţional, aprobat în condiţiile legii.

În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes naţional, Agenţia Naţională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanţare din venituri proprii, în condiţiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoştinţă publică.

Iar veniturile proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment