Start-Up Zone

Noutăţi privind contractele de achiziţie publică!

Unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică au fost adoptate prin OUG nr. 19/2022.

Pentru contractele de lucrări, servicii, furnizare aflate în implementare la data curentă, Ordonanţa de Urgenţă reglementează pe o perioadă determinată constituirea noilor garanţii de bună execuţie, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege inclusiv prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, fără a fi necesară verificarea condiţiei ca această posibilitate să fi fost prevăzută la nivelul documentaţiei de atribuire, precum şi prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire a garanţiei de bună execuţie prevăzute de lege.

Pentru prima situaţie autoritatea contractantă stabileşte mecanismul de constituire a noii garanţii de bună execuţie prin reţineri succesive din sumele datorate, ţinând cont atât de complexitatea contractului şi riscurile asociate, cât şi de stadiul fizic şi valoric al execuţiei acestuia.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment