Start-Up Zone

Persoanele juridice de drept privat pot încheia un protocol de colaborare privind schimbul de informaţii

Ordinul nr. 146/2022 prevede aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelului – cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi a modalităţilor de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

Se aprobă condiţiile de furnizare a informaţiilor, modelul – cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi modalităţile de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele juridice de drept privat care prin natura activităţii solicită frecvent informaţii de natura secretului fiscal despre clienţii/partenerii săi, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală pot încheia un protocol privind schimbul de informaţii cu organul fiscal deţinător al informaţiei.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment