Start-Up Zone

Finanțare AFIR de 200.000 EURO/fermă începând din 2023! Vezi condițiile

Începând din 2023, fermierii români care vor să acceseze fonduri europene vor avea la dispoziție o nouă linie de finanțare pentru investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați.

Potrivit draftului Planului Național Strategic publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, intervenția va avea un buget total în valoare de 176.648.471 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public per proiect va fi de 200.000 euro.

În fișa intervenției se precizează faptul că ea se adresează tinerilor fermieri (definiți conform art. 75 a R (UE) 2021/2115)  și a celor recent instalați (în ultimii 5 ani față de momentul depunerii cererii de finanțare), în vederea consolidării fermelor acestora și a unui management eficient.

În vederea facilitării accesului la finanțare, la capital și teren agricol, această intervenție contribuie la încurajarea tinerilor fermieri în desfășurarea activităților agricole, cât și la stabilizarea acestora în sectorul agricol, la reînnoirea generațiilor în agricultură, la reducerea exodului tinerilor către zonele urbane sau în afara granițelor.

Intervenția vizează modernizarea și creșterea competitivității și a performanțelor de mediu pentru fermele gestionate de către tinerii fermieri, atât din sectorul vegetal inclusiv legume, cartofi, flori plante ornamentale, medicinale, aromatice cât și din cel zootehnic, inclusiv cel mixt (care îmbină creșterea animalelor cu cultivarea terenurilor agricole). Sprijinul vizeză consolidarea și creșterea rolului tinerilor fermieri în sectorul agricol, având în vedere deschiderea acestora către inovare, tehnologie și performanță.

Intervenția vizează proiecte complexe de investiții care pot include și dotarea tehnică adecvată cu echipamente și utilaje agricole performante, inclusiv cu echipamente care să permită, în cazul exploatațiilor zootehnice și mixte o gestionare adecvată a gunoiului de grajd/dejecțiile provenite de la animalele din ferme.

Beneficiari eligibili:

 • tinerii fermieri definiți în cadrul programului, conform cerințelor stabilite prin art. 4, alin. (6) din R (UE) 2021/2115;
 • fermierii instalați pentru prima dată ca sefi ai exploatațiilor cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de finanțare pentru această intervenție având vârsta de până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare.

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA în anul anterior anului depunerii cererii de finanțare cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul trebuie să dețină calitatea de șef al exploatație (să exercite controlul asupra exploatației) și să demonstreze deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente și instalații de combatere a căderilor de grindină respectiv generatoare terestre, acestea sunt eligibile doar dacă sunt incluse în cadrul infrastructurii operaționale a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigaţii la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul PS PAC.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși:

 • 100% pentru investițiile neproductive dacă proiectul prevede exclusiv astfel de investiții;
 • 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri în temeiul alineatului (4) al art. 74 din R (UE) 2115/2021,
 • 65% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de către ceilalți solicitanți;

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment