Start-Up Zone

Firmele PFA, II şi IF inactive temporar – scutite din oficiu de obligaţia de a depune declaraţii fiscale aferente acestei perioade

Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene a redus din birocraţie la suspendarea activităţii.

Astfel, la art.101 al Codului de procedură fiscală au fost excluse obligatii declarative pentru entităţile care au înscrisă în registrul comerţului mentiunea privind inactivitatea temporară sau au suspendată activitatea, pe perioada inactivitatii sau a suspendarii activitatii.

Astfel, pe perioada de inactivitate temporara înscrisă în registrul comerţului, entitatile inregistrare in registrul comertului, cum ar fi societăţile comerciale, persoanele fizice autorizate (PFA, II, IF) nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale aferente acestei perioade. începand cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului.

Celelalte entităţi nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activităţii la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.

Aplicarea prevederilor de mai sus încetează la data reluării activităţii sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară sau a menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.

Obligaţiile de declarare, aferente activităţii desfăşurate anterior înregistrării inactivităţii temporare/suspendării, se menţin.”

Anterior, regimul derogatoriu se putea acorda doar în urma depunerii unei solicitari la organul fiscal.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment