Start-Up Zone

Fonduri europene pentru activități neagricole – 200.000 EURO/proiect

Investițiile în crearea și dezvoltarea de activități neagricole vor continua și din 2023, odată cu implementarea noului Plan Național Strategic (PNS). În draftul publicat de Ministerul Agriculturii, intervenția pentru acest tip de activități este bugetată cu aproximativ 212 milioane de euro.

Potrivit documentului, principalul scop al intervenției este acela de a promova dezvoltarea de activități economice neagricole în zonele rurale din România.

Se acordă sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează următoarele domenii:

 • producție
 • servicii
 • turism

Procesul de selecție va viza prioritizarea proiectelor care vor demonstra caracterul rezilient, durabil și sustenabil al investițiilor, precum și performanța economică.

Beneficiari eligibili:

 • micro-întreprinderi din spațiul rural, cu excepția PFA;
 • beneficiarii se vor supune prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind acordarea ajutorului de minimis.

Condiții de eligibilitate:

 1. Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural
 2. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată
 3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul domeniile sprijinite prin intervenție
 4. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției
 5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice
 6. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect  va fi de 65%.

Valoare medie a sprijinului public per proiect estimată de MADR va fi de 190.000 Euro. Valoarea maximă a sprijinului public per proiect va fi de 200.000 Euro.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment