Start-Up Zone

Se acordă sprijin financiar pentru investiţiile destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile

Hotărârea nr. 195/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 146/2022, prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.

Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este acordat pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România.

Schema de ajutor de stat se aplică numai instalaţiilor noi de producere sau de modernizare a celor existente.

Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderile care produc energie electrică şi/sau termică din biomasă şi/sau biogaz, respectiv energie termică din energie geotermală şi unităţile administrativ – teritoriale/subdiviziunile administrativ – teritoriale/ asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care realizează/ modernizează instalaţii ce produc energie electrică din biomasă şi/sau biogaz – inclusiv în cogenerare.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 21.000.000 de euro, echivalent în lei, şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferente unei rate de cofinanţare de 85%, şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat.

Menţionăm că schema de ajutor de stat se aplică până la data de 31 decembrie 2023.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment