Start-Up Zone

A fost majorată valoarea Programului naţional de Competenţe digitale pentru angajaţi

Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 este de 100.483 mii de lei, echivalentul a 20.796.007,29 de euro la cursul InforEuro din luna august 2020.

Prin Hotărârea nr. 196/2022 a fost majorată valoarea Programului menţionat mai sus.

Contribuţia Uniunii Europene este de 85.410 mii de lei, echivalentul a 17.676.606,20 de euro, corespunzând unei contribuţii a Uniunii Europene de 85%, iar contribuţia naţională este de 15.073 mii de lei, echivalentul a 3.119.401,09 euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.

Indicatorii de realizare ai programului sunt:
a) minimum 5.750 de angajaţi care beneficiază de programe de formare;
b) minimum 575 de întreprinderi sprijinite.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment