Start-Up Zone

Un proiect prevede aprobarea plafonului programului “Prima casă” pentru anul 2022

Ministerul Finanţelor propune alocarea unui plafon al garanţiilor de 1,5 miliarde lei care pot fi emise în anul 2022, iar în acest sens modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

De asemenea, se propune încheierea de poliţe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanţatorilor, pe toată durata finanţării garantate la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a locuinţei, urmând ca această prevedere să se aplice tuturor creditelor garantate în cadrul Programului, pentru poliţele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern.

Programul „Noua Casă” este un program guvernamental destinat persoanelor fizice, care facilitează achiziţia unui imobil cu destinaţia de locuinţă, prin intermediul contractării de credite garantate de stat.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment