Start-Up Zone

Indemnizaţie COVID-19 pentru porfesionişti. Modelul cererii şi documentelor, oficializate

Ordinul nr. 131/2022 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este în vigoare de la 09 februarie 2022.

Indemnizația este acordată în baza OUG 2/2022 şi poate fi solicitată de către:

a) profesionişti prevăzuţi la art. 3  (2) din Codul civil;

b) persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea  8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acestea să nu realizeze în această perioadă venituri din alte surse ori activităţi;

c) persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii  1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

Până la 31 martie 2022, în situaţia întreruperii activităţii ori a limitării capacităţii de funcţionare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori suspendării activităţii în baza deciziei direcţiei de sănătate publică ori a hotărârilor consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Consiliului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, profesioniştii sus menţionaţi beneficiază de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de o indemnizaţie.

Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor prevăzute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare şi funcţionare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, platforma aici.gov.ro sau orice alt mijloc electronic de transmitere pus la dispoziţie de Agenţia Naţională Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun lunar, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizaţia. În situaţia în care se depăşeşte acest termen, indemnizaţia aferentă lunii respective nu se mai acordă.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment