Start-Up Zone

Firmele care au cifra de afaceri mai mică cu 50% vor scăpa de obligaţiile ce le reveneau în postura de mari contribuabili

Ordinul nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, precum şi privind unele obligaţii declarative este în vigoare de la 31 ianuarie 2022.

Ordinul prevede că firmele care înregistrează o scădere a cifrei de afaceri raportate în situaţiile financiare aferente anului 2020, comparativ cu cele aferente anului 2019, în procent mai mare de 50% vor scapa de obligatiile ce le reveneau din postura de mari contribuabili.

Potrivit expunerii de motive care însoţea documentul în faza de proiect „Situatia economica generata de pandemia Covid 19 a condus la diminuarea lichiditatilor financiare şi a patrimoniului deţinut de contribuabili.

Astfel, s-a constatat faptul ca o parte din contribuabilii mentinuţi în categoria marilor contribuabili în funcţie de criteriul continuităţii, au înregistrat o scadere a cifrei de afaceri şi a numarului mediu de angajaţi, astfel cum rezulta din situaţiile financiare aferente anului 2020 comparativ cu cele aferente anului 2019.

Totodată, s-a constatat ca 14 dintre acesti contribuabili au declarat in situatiile financiare aferente acestor ani cifra de afaceri zero. De asemenea, s-a constatat ca urmare diminuarii activitatii acestor mari contribuabili in perioada pandemiei, obligatiile fiscale declarate au scazut in anul 2020 fata de cele declarate in anul 2019.

Avand în vedere cele de mai sus, precum şi faptul ca reducerea activităţii acestor contribuabili a generat o diminuare a încasărilor la bugetul general consolidat, s-a impus reanalizarea pachetului de mari contribuabili care au fost seletaţi în funcţie de criteriul continuităţii.”

De asemenea, potrivit ordinului, contribuabilii prevăzuţi la art. I pct. 2 depun Declaraţia informativă D406  prevazuta la art. 2 din Ordinul nr. 1.783/2021 privind natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura si condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate sa transmită fişierul standard de control fiscal, începând cu data de referinţă stabilită în anexa nr. 5 la ordinul anterior precizat, corespunzator categoriei de contribuabili in care se incadreaza prin intrarea în vigoare a prezentului ordin.

sursa: legestart.ro

Redactia

Add comment