Start-Up Zone

Comisia lansează instrumentul de investiții interregionale pentru inovare în valoare de 570 de milioane EUR

Comisia a lansat prima cerere de proiecte pentru noul instrument de investiții interregionale pentru inovare (I3).

Acesta este un nou instrument de finanțare pentru perioada 2021-2027, care alocă 570 de milioane EUR pentru a sprijini comercializarea și extinderea proiectelor interregionale de inovare în domenii prioritare comune de specializare inteligentă. El va încuraja dezvoltarea unor lanțuri valorice europene cu o puternică dimensiune de coeziune, întrucât cel puțin jumătate din bugetul său va fi dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Prin instrumentul de investiții interregionale pentru inovare, exploatăm potențialul nevalorificat al unei cooperări interregionale mai puternice pentru o Uniune Europeană mai inovatoare, mai competitivă și bazată pe coeziuneAcest instrument va combina sprijinul pentru investiții în principalele priorități europene, cum ar fi tranziția verde și tranziția digitală, cu domeniile cele mai puternice de inovare din fiecare regiune europeană. Mă bucur să pot afirma că, odată cu lansarea cererii de proiecte, instrumentul se îndreaptă acum către faza de punere în aplicare.”

I3 va sprijini parteneriatele dintre cercetători, întreprinderi, societatea civilă și administrațiile publice pentru a identifica și a perfecționa domeniile comune de investiții. Vor fi sprijinite, de asemenea, sinergiile cu acțiunile din cadrul programului Orizont Europa și al programului privind piața unică. Prima cerere de propuneri I3 în valoare de 145 de milioane EUR va acoperi anii 2021 și 2022.

Cererile de proiecte I3 au două componente:

  • Componenta 1 – sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte de inovare interregională

Destinat parteneriatelor mature, cu scopul de a le ajuta să accelereze adoptarea pe piață și extinderea de soluții inovatoare în domenii prioritare comune în materie de specializare inteligentă, precum și să dezvolte un portofoliu de proiecte de investiții. Colaborarea dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate este încurajată în cadrul acestei componente. Componenta este orientată în special către întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate care adesea nu dispun de resurse pentru a-și testa ideile, conceptele și inovarea.

  • Componenta 2 – sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice în regiunile mai puțin dezvoltate.

Destinat parteneriatelor emergente, cu scopul de a le ajuta să accelereze adoptarea pe piață și extinderea de soluții inovatoare în domenii prioritare comune în materie de specializare inteligentă, precum și să dezvolte un portofoliu de proiecte de investiții. Această componentă vizează, în special, creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate de a participa la lanțurile valorice globale, precum și a capacității de a participa la parteneriate cu alte regiuni.

Un grup de experți al Comisiei creat în scop special

Pentru a asigura implicarea părților interesate, a fost înființat un grup de experți pentru a sprijini Comisia în definirea unui program de lucru pe termen lung și în pregătirea cererilor de propuneri.

Context

I3este un instrument de finanțare din cadrul Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)cu un buget de 570 de milioane EUR pe o perioadă de șapte ani. Acesta se bazează pe experiența acțiunilor-pilot interregionale și beneficiază de strategiile de specializare inteligentă (S3) din cadrul politicii de coeziune. Instrumentul este pus în aplicare în cadrul gestiunii directe de către Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) pe baza unui program de lucru. Primul program de lucru acoperă anii 2021 și 2022.

Sursa: Comisia Europeana

Redactia START UP ZONE

Add comment