Start-Up Zone

A început campania de depunere a cererilor inițiale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis ieri, 2 decembrie 2021, faptul că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește, până la data de 15 decembrie 2021, cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022, cereri avizate de către ANZ.

Depunerea acestora se face la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului.

Cererea inițială anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale va fi însoțită de următoarele documente:

  • dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislației în vigoare;
  • acreditarea solicitantului pentru  prestarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, eliberată de ANZ;
  • lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menționa „întreprindere nou-înființată“;
  • copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale sau adeverință eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
  • lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.

Documentele sunt disponibile aici.

Sursa: MADR

Redactia START UP ZONE

Add comment