Start-Up Zone

Cererile de soluţionare a unui conflict de muncă – formulate în 45 de zile

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii intră în vigoare de la 13 noiembrie 2021. Aceasta abrogă litera a) de la articolul 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012.

Art. 211 prevede că cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează: a) măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă;

Iar la articolul 268 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul munciilitera a) se modifică și va avea următorul cuprins: Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: a) în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștință de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani.

În prezent, cererile de soluţionare a unui conflict de muncă pot fi formulate în 30 de zile  în calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment