Start-Up Zone

Bani pentru primării în noua PAC. Condiții, sume, beneficiari, alocări propuse de MADR

Fonduri europene pentru primăriile din zona rurală, începând din 2023, prin Planul Național Strategic, cu finanțare în c adrul Politicii Agricole Comune. Primarii vor avea la dispoziție fonduri dedicate în noua PAC pentru crearea sau modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural.

Conform primei variante a fișei intervenției, publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pe pagina proprie, suma alocată va fi de 250.000.000 euro pentru perioada 2023-2027 iar valoare medie a sprijinului public/proiect va atinge 1.000.000 euro/sprijin nerambursabil. Bugetul și condițiile se află în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Agriculturii și pot suferi modificări până la elaborarea draftului de Plan Național Strategic (PNS) și ulterior.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat un proiect de fișă cu sumele propuse și condițiile pentru primarii care vor putea accesa fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de bază în zonele rurale din România. Propunerea de buget pentru această perioadă este de 250 milioane de euro, conform primelor variante ale fișelor de măsuri din Planul Național Strategic (PNS) publicate de Ministerul Agriculturii pe site-ul propriu.

Intervenția a fost numită Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura rutieră.

Fonduri UE pentru primăriile din rural: Cine beneficiază de finanțarea europeană
În cadrul măsurii de sprijin pentru accesarea de fonduri dedicate infrastructurii din mediul rural, beneficiarii eligibili sunt comunele (Unități Administrativ Teritoriale).

Intervenția se va derula prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), acolo unde se vor depune și proiectele.

Fonduri UE pentru primăriile din rural: Condiții pentru accesarea banilor europeni
MADR a propus o serie de condiții de eligibilitate pentru beneficiarii fondurilor europene destinate investițiilor în infrastructura din mediul rural. Astfel, condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate sunt:

-Investiția să se realizeze în spațiul rural;
-Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
–Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
-Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea investiției;
-Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Fonduri UE pentru primăriile din rural: Principii și criterii de selecție
Principiul gradului de acoperire a populației deservite

  1. Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare
  2. Localități care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară

Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport

  1. Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu principalele căi rutiere și/sau feroviare și/sau căi navigabile

Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene

  1. Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu.

Fonduri UE pentru primăriile din rural: Bugetul alocat în perioada 2023-2027
Alocarea pentru primării va fi de 250.000.000 euro pentru perioada 2023-2027.

Fonduri UE pentru primăriile din rural: Sume alocate pentru un proiect
Valoare medie a sprijinului public/proiect va fi de 1.000.000 euro. Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%.

Fonduri UE pentru primăriile din rural: Cheltuieli neeligibile 
Nu se va acorda finanțare pentru:

-tronsoanele de drumuri care se propun a fi realizate în zone unde nu este prezentă infrastructura de apă/apă uzată, în cazul localităților ce fac parte din aglomerări mai mari de 2.000 l.e
-investițiile în infrastructura de mare amploare, astfel este stabilită de statul membru în planul strategic PAC.

De precizat că informațiile publicate de MADR se află în consultare publică și reprezintă doar fișe propuse, condițiile și finanțările putând suferi modificări în funcție de solicitările venite din partea fermierilor sau de recomandările ulterioare din partea Comisiei Europene.

sursa: agrointel.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment