Start-Up Zone

Activitățile întreprinderii şi dezvoltarea durabilă. Informaţii noi de declarat pentru firmele mari

Ordinul nr. 1.239/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012 din 22 octombrie 2021. Acesta modifică reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar vor trebui să includă în declarația nefinanciară sau în declarația nefinanciară consolidată informații cu privire la modul și măsura în care activitățile întreprinderii sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului.

Prevederile de mai sus se aplică astfel:

a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9  a)și b)din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020; și

b) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9  c)f)din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.

Alte modificări se referă la persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România: „ Primele situații financiare anuale întocmite conform prezentei secțiuni de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 2021.”

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment