Start-Up Zone

Noua Măsură 3: 1 milion Euro pentru firme românești afectate de criza COVID-19

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – ”Investiții în activități productive”, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei a suei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro FEDR şi 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat.

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/, secțiunea Implementare program și se adresează IMM-urilor.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 10.09.2021 până la data de 24.09.2021, ora 17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AMPOC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.

Sursa: MIPE

Redactia START UP ZONE

Add comment