Start-Up Zone

Primăria București organizează un concurs de proiecte în cadrul procesului de bugetare participativă

Primăria Capitalei dă startul competiţiei de proiecte în cadrul procesului de bugetare participativă, informează instituția prin intermediul unui comunicat postat pe pagina sa de Facebook.

Bucureștenii și reprezentanții societății civile sunt invitați să decidă asupra modului în care sunt cheltuiți banii din bugetul public și să propună proiecte de dezvoltare a Bucureștiului în valoare totală de 2 milioane de lei. Suma maximă alocată unui proiect este de 500.000 lei (inclusiv TVA).

Proiectele pot fi depuse în intervalul 20 septembrie 2021 – 19 octombrie 2021, perioada de evaluare va fi 20 octombrie 2021 – 03 noiembrie 2021, iar bucureștenii vor putea vota proiectele pe care le doresc în intervalul 05 noimebrie 2021 – 19 noiembrie 2021. În data de 23 noiembrie se vor anunța care sunt proiectele câștigătoare.

Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetățenii care locuiesc, lucrează sau studiază în Municipiul București și au vârsta de minim 18 ani.

De asemenea, pot înainta propuneri de proiecte grupurile civice precum și organizațiile neguvernamentale care au sediul social/filială în Municipiul București sau care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme ale Bucureștiului, chiar daca nu au sediul/filială în Municipiul București.

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii:

a. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de trotuare, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, etc);
b. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, etc.);
c. Amenajare spatii publice (zone pietonale, piațete, etc – amenajare, înființare, reparare);
d. Digitalizare (proiecte IT/SmartCity menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în municipiul București, dar și al unui marketing mai dinamic al orașului);
e. Punere în siguranță, reabilitare sau restaurare a unor monumente istorice sau a unor componente a unor ansambluri monument istoric aflate în domeniul public sau privat al Municipiului București;
f. Protecția mediului/animalelor;
g. Sport.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative https://bugetare-participativa.pmb.ro/, unde inițiatorul va trebui să completeze fișa de proiect.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune propunerile de proiect la Registratura Primăriei Municipiului București, din B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, respectând cerințele din fișa de proiect. Acestea vor fi transmise cu prioritate de către Direcția Relații Publice și Informare, către Direcția Relația cu O.N.G., Sindicate și Patronate, care va efectua demersurile în vederea încărcării proiectelor initiate de cetățeni pe platforma dedicată bugetării participative.
Condiții de validare
Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie:
a. să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
b. să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în competența Muncipiului București și care vizează un bun administrat de Municipalitate sau să se refere la acțiuni sau activități aflate în competența Municipiului București;
c. să nu fie incompatibile cu programe sau proiecte aflate în derulare;
d. să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întretinere, plata unor drepturi de autor,etc.);
e. să respecte fișa de proiect;
f. să fie delimitate zonal;
g. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
h. să se încadreze în domeniile prevăzute în Regulament.

Bucureștenii vor putea vota online proiectele propuse, iar în final vor fi finanțate proiectele care au întrunit cele mai multe voturi din partea cetățenilor, până la terminarea bugetului alocat, respectiv suma de 2.000.000 lei.

sursa: economica.net

Redactia START UP ZONE

Add comment