Start-Up Zone

CGMB: FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DE 1,4 MILIOANE DE LEI PENTRU PROIECTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI ANIMALELOR

Finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucureşti vor fi acordate pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi animalelor, în 2021 bugetul pentru acestea ridicându-se la 1,4 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de pe 2 august. Hotărârea a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru”, 3 „împotrivă” şi 18 abţineri.

Proiectul aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul protecţia mediului înconjurător şi animalelor, începând cu anul 2021.

Pentru anul 2021, valoarea totală a finanţării solicitate/proiect se va încadra între valoarea minimă de 10.000 de lei şi cea maximă de 100.000 de lei. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu cel puţin 10% din valoarea totală a finanţării, în bani.

Solicitanţii care pot participa la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă sunt persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii sau culte religioase care sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

Organizaţiile solicitante pot acţiona individual sau asociate într-un consorţiu cu alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. Partenerii pot avea un rol determinant în elaborarea şi implementarea proiectului, dar nu pot primi fonduri din finanţarea nerambursabilă.

Partenerii eligibili sunt: organizaţii neguvernamentale; persoane fizice cu pregătire profesională în domeniu, autorizate, instituţii de învăţământ şi de cercetare, alte instituţii, precum şi alte persoane juridice care pot contribui alături de solicitant la implementarea şi succesul proiectului, asociaţii profesionale.

Indiferent de domeniu (protecţia mediului înconjurător sau a animalelor), finanţarea nerambursabilă se acordă numai pentru proiecte care prevăd pregătirea unor evenimente/acţiuni care se derulează strict în Municipiul Bucureşti, în perioada de implementare a proiectului. Beneficiarul finanţării va asigura accesul gratuit la evenimentele/activităţile organizate pe raza Municipiului Bucureşti, pe toată perioada proiectului.

Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către CGMB, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

Evaluarea şi selecţia proiectelor se va face de către o comisie de evaluare şi selecţie care va fi formată din nouă membri cu drept de vot: trei consilieri generali, trei salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului general/instituţii subordonate CGMB, trei specialişti reprezentanţi ai societăţii civile, cu o experienţă de minim 3 ani prestată într-un ONG, propuşi de primarul general.

sursa: AGERPRES

Redactia START UP ZONE

Add comment