Start-Up Zone

Calendarul lansărilor pe PNDR, actualizat!

Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale a publicat în cursul săptămânii trecute calendarul actualizat pentru 2021 al lansărilor sesiunilor de depunere a proiectelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, astfel:

Nr. crtSubmăsuri/MăsuriPerioadă derulare sesiuneAocare disponibilă (euro)
1.sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, plantelor şianimalelor”*28 iulie – 31 octombrie 202131.200.000
2.sM 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorulagricol”*29 iulie – 29 octombrie 20216.769.295
Nr. crtSubmăsuri/MăsuriPerioadă estimativă lansare sesiuneAlocare din fondurile de tranziție (euro)**
3.sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”A doua jumătate a lunii august100.000.000
4.sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”A doua jumătate a lunii august87.000.000, din care:60.900.000 NAȚIONAL26.100.000 MONTAN
5.sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”A doua jumătate a lunii august40.000.000
6.sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol”A doua jumătate a lunii august10.000.000
7.sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”Septembrie50.000.000
8.sM 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole”Septembrie100.000.000
9.. sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”Septembrie760.000.000
10.sM 4.2 „Sprijin pentru investiții înprocesarea/marketingul produselor agricole”Septembrie140.000.000
11.sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”Septembrie10.000.000
12.sM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de acces agricolăSeptembrie100.660.000

**Notă: Alocările aferente sesiunilor de depunere vor fi suplimentate conform disponibilului 2014-2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunii.

Sursa: AFIR

Redactia START UP ZONE

Add comment