Start-Up Zone

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2021 au fost de 44,130 miliarde euro

La 31 iulie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 39 miliarde euro, față de 36,83 miliarde de euro la 30 iunie 2021, au transmis luni reprezentanții Băncii Naționale.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2021 au fost de 44,130 miliarde euro, faţă de 41,757 miliarde euro la 30 iunie 2021. Plăţile scadente în luna august 2021 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 211 milioane euro. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5,12 mld. euro.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.877 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală totală de 3.500 milioane euro) și altele;
  • Ieşiri de 1.700 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, plăti de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Diana Spătaru

Add comment