Start-Up Zone

POC: A fost actualizat Ghidul solicitantului aferect Acțiunii 2.3.3 – secțiunea e-Educaţie

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Ordinul nr. 794/28.07.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018.

Sursa: MIPE

Redactia START UP ZONE

Add comment