Start-Up Zone

Buget de 1 milion de Euro. Innovation Norway a lansat apelul dedicat start-up-urilor în domeniile: inovare verde în industrie, creștere albastră și TIC

Innovation Norway a lansat apelul dedicat start-up-urilor „Boost to Romanian Business sector: Business growth in Start-ups in the areas of Green Industry Innovation, ICT and Blue Growth”

Bugetul apelului este de 1 mil € și este deschis până la data de 18 noiembrie 2021.

Apel va finanța proiectele depuse de start-up-uri (în domeniile: inovare verde în industrie, creștere albastră și TIC) iar acestea trebuie să contribuie la creșterea cifrei de afaceri, a profitului și crearea de noi locuri de muncă.

Obiectiv

Apelul va finanța proiectele depuse de start-up-uri românești. Accentul proiectelor ar trebui să fie unul dintre cele trei domenii principale ale programului:

 • inovarea în domeniul industriei verzi;
 • creșterea albastră;
 • tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).

Rezultatul așteptat al proiectelor finanțate este o competitivitate sporită pentru întreprinderile române din domeniile menționate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și a creării de locuri de muncă.

De asemenea, se așteaptă ca proiectele să contribuie la dezvoltarea și aplicarea de tehnologii, procese și soluții inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și la procese de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Grupul țintă pentru acest apel sunt microîntreprinderile mici și întreprinderile mici din România. Start-up-urile pot aplica împreună cu partenerii. Partenerii pot fi entități din România sau într-unul dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda sau Liechtenstein).

Activități eligibile

Inovare în industria verde

 • Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
 • Dezvoltarea de produse, servicii și tehnologii ecologice
 • Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

Creșterea albastră

 • Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim
 • Dezvoltare și investiții în tehnologia bio albastră
 • Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere ale fundului mării
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeurile și deșeurile marine
 • Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea

TIC

 • Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC
 • Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente TIC

Criterii de eligibilitate

Pot aplica microîntreprinderile și întreprinderile mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea UE 2003/3611, înregistrate ca persoane juridice în România și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă privind societățile comerciale, respectiv Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către începătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare

De asemenea, solicitanții:

 • trebuie să fie stabiliți și înregistrați cu cel puțin 6 luni și maximum 4 ani de funcționare la data limită a apelului;
 • trebuie să funcționeze în cadrul unuia dintre cele trei domenii prioritare ale programului
 • solicitanții eligibili sunt întreprinderi mici nelistate până la patru ani de la înregistrare, care nu au distribuit încă profituri și nu au fost formate printr-o fuziune.

Parteneri eligibili: Orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale înregistrate în România sau în unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Criterii de evaluare

Cererile de proiect vor fi evaluate pe baza unui set de criterii de selecție tehnică și financiară. Criteriile menționate se bazează pe rezultatele pe care programul încearcă să le obțină. Obiectivele și principiile bunei guvernări și bunele practici comerciale, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen sunt probleme transversale care trebuie luate în considerare ca parte a procesului de evaluare.

sursa: eeagrants.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment