Start-Up Zone

Ce garantează succesul proiectelor care vor aplica prin PNRR

România trebuie să depună toate eforturile de a maximiza oportunitățile de finanțare prin PNRR și prin programele operaționale 2021-2027, pentru a moderniza și a crește performanța sistemului de învățământ românesc, concomitent cu utilizarea într-o manieră optimă a alocărilor din bugetul național, conform unui comunicat al AmCham România.

Patru lucruri pentru succesul proiectelor în educație finanțate prin PNRR

1. îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește alocarea de resurse pentru sistemul românesc de educație;
2. stabilitate legislativă în ceea ce privește organizarea și funcționarea sistemului de învățământ din România;
3. alocarea eficientă a resurselor către proiecte scalabile, care vor genera un impact pozitiv la nivelul întregului sistem de învățământ;

4. calibrarea priorităților naționale cu prioritățile pentru educație agreate la nivel european.

Șase priorități de reformă și investiții în sistemul de educație:

1.Investițiile în infrastructura școlară
2.Investițiile în formarea profesională a cadrelor didactice
3.Investițiile în digitalizarea sistemului de educație
4.Adecvarea intervențiilor în educație la specificul și nevoile comunităților locale
5.Profesionalizarea managementului școlar
6.Investiții în sistemul de educație timpurie.

Investiții în infrastructura școlară

Conform sursei citate, deși dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare la nivelul întregii țări este necesară, investițiile în infrastructură nu sunt suficiente și, în lipsa unor intervenții complementare, nu vor genera un impact pozitiv semnificativ.

• Investițiile în laboratoare și ateliere școlare trebuie însoțite de programe de formare profesională pentru cadrele didactice și de o regândire a conținuturilor educaționale și a curriculei, astfel încât acestea să aibă o utilitate reală în procesul didactic.
• Trebuie dezvoltate și mecanisme care să permită unităților de învățământ reaprovizionarea cu materialele consumabile necesare pentru utilizarea laboratoarelor școlare.

Necesitatea formării profesorilor

Conform sursei citate, succesul reformei educaționale depinde de formarea personalului didactic și de adecvarea competențelor și abilităților profesorilor la nevoile educaționale specifice unei societăți tot mai dinamice și digitalizate.

“Remarcăm, din nefericire, lipsa unei reforme a carierei didactice și a formării profesionale continue, din PNRR. Fără dezvoltarea unor mecanisme de evaluare permanentă a cadrelor didactice și fără oportunități adecvate de formare profesională continuă (programe naționale de formare, comunități de practică, schimburi de experiență, standarde profesionale, etc), cadrelor didactice le va fi imposibil să țină pasul cu nevoile generațiilor viitoare”, spune AmCham.

Mai mult, arată organizația, atragem atenția că o reformă a carierei didactice este necesară și pentru a încuraja atragerea talentelor în sistemul de învățământ din România.

• Lipsa abilităților digitale în rândul profesorilor și elevilor este cea mai stringentă și trebuie adresată cu prioritate.

• În contextul tranziției digitale la nivelul întregii Uniuni Europene, dezvoltarea abilităților digitale este imperativă. Adoptarea noilor tehnologii în activitatea didactică trebuie completată de măsuri care să asigure securitatea utilizării lor, în special în ceea ce privește accesarea internetului.

“Starea precară actuală a sistemului de învățământ din România a fost cauzată și de o neadecvare a politicilor educaționale la nevoile specifice (diferite) ale comunităților locale. Este necesar ca finanțările prin PNRR să țină cont de aceste nevoi, iar direcționarea resurselor să se facă prioritar către comunitățile dezavantajate”, spune AmCham.

• Reforma educației trebuie susținută și printr-o regândire a modalității de finanțare a sistemului de învățământ, prin schimbarea paradigmei de finanțare per elev, cu o paradigmă de finanțare care să țină cont de nevoile diferite ale școlilor din România. În acest mod, se va încuraja performanța și se vor asigura mecanisme de intervenție pentru îmbunătățirea calității educației acolo unde este cazul. Mai mult, o astfel de abordare va elimina și competiția artificială dintre unitățile de învățământ din România, asigurând premisele unei dezvoltări sustenabile a sistemului de educație.

AmCham mai vorbește despre profesionalizarea managementului școlar: criterii clare, obiective și transparente pentru selectarea și evaluarea managementului școlar.

Diana Spătaru

Add comment