Start-Up Zone

Noi măsuri de digitalizare a cererilor de finanțare pentru Programul Capital Uman 2014-2020

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a realizat în ultima perioadă mai multe modificări cu privire la Programul Operațional Capital Uman în scopul simplificării procedurilor pentru Beneficiarii de proiecte europene. Principalele noutăți constau în elaborarea unei instrucțiuni cu noi măsuri de digitalizare și actualizarea Manualului Beneficiarului POCU 2014-2020.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat instrucțiunea POCU nr. 14/06.07.2021 care vizează stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020. Prezenta instrucțiune înlocuiește Instrucțiunea AM POCU nr. 8/03.06.2020, iar principalele modificări vizează simplificarea fluxului privind înlocuirea de membri în echipa de implementare și modificarea contractelor sau deciziilor de finanțare prin act adițional. Astfel, pot fi rezolvate două cereri deschise concomitent în MySMIS, reducându-se considerabil riscul blocării activităților proiectelor ca urmare a echipelor de implementare incomplete.

În ceea ce privește Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat o versiune actualizată a acestuia, unde principala modificare este simplificarea mecanismului de verificare a Cererilor de Plată. Beneficiarii nu vor mai depune Raport Tehnic pentru Cererile de Plată, acestea fiind verificate doar în baza documentelor justificative aferente cheltuielilor pentru care se solicită plata, fiind necesară doar depunerea Raportului Tehnic cu 10 zile înaintea transmiterii cererii de rambursare aferente cererii de plată. În plus, pentru a optimiza activitatea de monitorizare a proiectelor de către Organismele Intermediare (OI), Autoritatea de Management POCU a definit modalitatea de derulare a vizitelor ad-hoc pentru activitățile on-line.

„Relația dintre Beneficiari și OIR/AM trebuie să fie una mai apropiată și mai eficientă. Beneficiarii trebuie să aibă parte de răspunsuri rapide pentru a diminua posibile blocaje în procesul de implementare a proiectelor. De acum, cererile de plată o să aibă un parcurs mult mai rapid, pentru ca Beneficiarii să-și poată continua activitățile fără a fi afectați de întârzieri în privința plăților facturilor, salariilor și ale subvențiilor. Unul dintre obiectivele noastre este să eliminăm aceste întârzieri și să sprijinim cât mai mult Beneficiarii în tot procesul de implementare”, a declarat Cătălina Bădoiu, secretar de stat și coordonator al procesului de simplificare din cadrul MIPE.

În cadrul MIPE, se lucrează permanent în scopul îmbunătățirii fluxului de date între Beneficiari și ofițeri, astfel încât volumul de documente și termenele de verificat cererile Beneficiarilor să fie diminuate considerabil, iar circuitul în MySMIS să fie unul mult mai simplu și rapid.

Sursa: MIPE

Redactia START UP ZONE

Add comment