Start-Up Zone

Apel competitiv pentru finanțarea de proiecte de tip ”Aid for Trade” în țări din Africa

Agenția de cooperare internațională pentru dezvoltare (RoAid), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, anunță lansarea unui apel competitiv pentru finanțarea de proiecte de tip ”Aid for Trade” în țări din Africa, cu  obiectivul specific de  creștere a capacității beneficiarilor finali de angajare în comerțul internațional.

Aplicanții eligibili sunt entități din sectorul privat din România –  societăți comerciale cu personalitate juridică ce desfășoară activități cu scop lucrativ. Termenul de depunere a dosarelor este 16 iulie 2021, ora 10 a.m.

Bugetul alocat este de 350.000 RON (echivalentul a 70.000 Euro). Proiectele vor fi implementate până cel târziu la data de 31 octombrie 2021.

Tematica apelului este în acord cu Strategia comună a UE privind ajutorul pentru comerț din 2007, actualizată în 2017 și categoriile identificate de către grupul de lucru Aid for Trade al OCDE, respectiv:

– politici și reglementări privind comerțul;

politica comercială și gestionarea administrativă;

facilitarea comerțului;

acorduri comerciale regionale;

negocieri comerciale multilaterale;

educație / formare profesională;

infrastructură legată de comerț;

transport și stocare;

comunicații;

energie;

-construirea capacității de producție;

Informații suplimentare : http://roaid.ro/apel-competitiv-8-2021-adresat-sectorului-privat-cu-scop-lucrativ/

Redactia START UP ZONE

Add comment