Start-Up Zone

A fost lansată Competiţia Soluţii 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a aprobat, prin Ordinul nr. 135, lansarea competiției Soluții – 2021, în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare. 

Scopul competitiei este de a oferi soluţii sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricaţie) inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public (achiziţii publice pentru inovare). Soluţia este dată de către conducatorul consorţiului (organizaţia publică de cercetare) la o problemă ridicată de administraţia publică. Tema se defineşte pe baza unui dialog la nivelul entităţilor publice comanditare. Proiectele se segmentează în faze (explorare, dezvoltare, testare funcţională, fezabilitate, acceptabilitate).

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare.

În cadrul acestei competiţii sunt propuse 12 teme de cercetare:

Bugetul total al competiţiei este în valoare de 70 de milioane de lei, iar durata de implementare variază între 18 şi 24 de luni.

Termenul limită pentru transmiterea expresiilor de interes şi a declaraţiilor de eligibilitate este 02.07.2021, ora 15:00.

Website-ul programului

sursa: finantare.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment