Start-Up Zone

POR: Proiecte de mobilitate urbana implementate in municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare implementează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 proiectele „Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare” şi „Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport”.

Cele două proiecte corespund Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.1 – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

Valoarea totală cumulată a celor două proiecte este de 50.880.049,73 lei, iar valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională cumulată a proiectelor este de 37.864.962,92 lei.

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare” este prevăzută pentru 31 decembrie 2021, iar a proiectului „Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrstructurii suport” este prevăzută pentru 30 septembrie 2022.

Aceste proiecte constau în crearea unor investiţii bazate pe planuri de mobilitate urbană ce vizează creşterea atractivităţii şi competitivităţii transportului public, contribuind în acelaşi timp la reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului energetic la nivelul municipiul Satu Mare.

În vederea reducerii emisiilor de carbon în Municipiul Satu Mare aceste două proiecte prevăd construirea şi amenajarea unui terminal transjudeţean-translocal, construirea unui depou pentru autobuze, achiziţionarea a 11 autobuze hibrid şi amplasarea unei staţii de încărcare rapidă a autobuzelor.

Sursa: ADR Nord-Vest

Redactia START UP ZONE

Add comment