Start-Up Zone

Ghidul solicitantului pentru Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri este lansat în consultare publică

Submăsura 6.1, care deschide o cale către o redresare economică rezistentă, durabilă și digitală prin instalarea tinerilor fermieri, este acum în consultare publică. În cadrul planurilor de afaceri vor fi prioritizate și promovate practicarea agriculturii ecologice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură prin practicarea unui management corect al gunoiului de grajd, reducerea utilizării pesticidelor prin practicarea agriculturii de precizie.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:

 1. instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;
 2. îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 3. submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;
 4. creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie
 5. încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 • deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);
 • deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;
 • prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
 • beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă – în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT), în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri,  ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9  din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013)  în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării UAT  –  reprezentând localitatea (comună/ oraş/ municipiu – nu judeţul) în care figurează înregistrarea exploataţiei

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (inclusiv pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

Ghidul solicitantului pentru Submăsura 6.1 este disponibil AICI.

Diana Spătaru

Add comment