Start-Up Zone

Acțiunea 2.2.2 pentru digitalizarea IMM-urilor este lansat spre consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a  Ghidului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Ghidul solicitantului este publicat şi pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, în secţiunea Consultare publică.

Perioada de consultare publică este de 10 zile, începând cu data de 09.10.2020 până la data de 19.10.2020, ora 17.00.

Propunerile şi sugestiile pe marginea documentului pot fi transmise la: tel./fax: 021.311.41.12/ 021.311.39.19 sau la adresa de e-mail la: fonduri.oipsi@adr.gov.ro

Diana Spătaru

Add comment