Start-Up Zone

Acțiunea 2.2.2: Fonduri nerambursabile de până la 100.000 euro pentru digitalizarea IMM-urilor. Care sunt solicitanții eligibili

IMM-urile care sunt interesate de oportunități de finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C necesare digitalizării activității curente a acestora pot accesa noi fonduri europene în valoare de maximum 100.000 de euro, prin intermediul Acțiunii 2.2.2 pentru Digitalizarea IMM-urilor.

Solicitanții eligibili pentru Acțiunea 2.2.2 sunt toate IMM-urile ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C necesare digitalizării activității curente din toate regiunile de dezvoltare. Suma minimă ce poate fi solicitată în cadrul Acțiunii este de 30.000 euro, iar suma maximă este de 100.000 euro. Ajutorul poate cuprinde până la 90% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă că IMM-urile beneficiare vor trebui sa asigure doar restul de 10% din cheltuielile eligibile.

Solicitanții eligibili trebuie să activeze în alte domenii decât cel al tehnologiei informațiilor si comunicării (IT&C).

Cheltuielile eligibile din cadrul programului sunt :

  • Achiziționarea de hardware IT&C, dispozitive și echipamente aferente
  • Achiziționarea de licențe / aplicații software / baze de date
  • Servicii de găzduire, inclusiv servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service
  • Servicii pentru consolidarea securității cibernetice

Schema de ajutor de minimis acoperă și cheltuielile asociate instalării, configurării și punerii în funcțiune a echipamentelor si de asemenea cele asociate cu instruirea personalului care va utiliza produsele si cel care va asigura mentenanță.

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Schema de ajutor de minimis se aplica pana la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează pana la data de 31 decembrie 2023, in limita bugetului alocat.

Diana Spătaru

2 comments