Start-Up Zone

Noi fonduri pentru activitățile neagricole: Submăsurile 6.2. și 6.4.

În perioada următoare sunt disponibile două submăsuri pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole, Submăsura 6.2. și Submăsura 6.4. În prezent, nu există o dată oficială de lansare, deși procedurile pentru cele două submăsuri sunt în dezbatere publică. Interesul pentru cele două programe este estimat că va fi unul foarte mare, conform estimărilor firmelor de consultanță din domeniu.

În cadrul submăsurii 6.2. se acordă sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. 

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

 • Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale; 

BENEFICIARII:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului (start-ups)  

SPRIJINULNERAMBURSABIL va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractului de finanțare.

 Ajutorul de stat va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Submăsura 6.4 este bazată pe investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVELE submăsurii 6.4. sunt

 • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII acestei măsuri sunt:

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural; · Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului și nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali. De asemenea, submăsura 6.4. va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

Diana Spătaru

Add comment