Start-Up Zone

Noi fonduri de 1,9 miliarde de euro pentru oamenii de știință care fac cercetări de frontieră

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) deschide o serie de apeluri de proiecte pentru oamenii de știință care fac cercetare de frontieră care pun la dispoziție fonduri europene de 1,9 miliarde de euro. Aplicațiile vor fi deschise începând din 25 februarie 2021.

Informația apare în programul de lucru al ERC din noul program-cadru european pentru cercetare și inovare Orizont Europa, aferent perioadei 2021-2027, prezentat luni de Comisia Europeană.

„Primul apel de propuneri îi va ajuta pe tinerii cercetători din toată Europa care pun bazele propriei echipe sau propriului program de cercetare independent. Ei sunt viitorul cercetării europene” – a spus Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.

Programul include trei cereri principale de propuneri pentru acțiuni de cercetare de frontieră în cuantum total de 1,9 miliarde EUR. Consiliul European pentru Cercetare (CEC) oferă granturi cercetătorilor de vârf de pretutindeni din lume care sunt gata să vină sau să rămână în Europa pentru a-și duce mai departe descoperirile științifice și tehnologice revoluționare care pot sta în viitor la baza unor noi industrii, piețe și inovații sociale.

Conform planificării, pe toată durata bugetului pe termen lung al UE 2021-2027, Consiliul European pentru Cercetare va primi peste 16 miliarde EUR din programul-cadru Orizont Europa, ceea ce reprezintă o creștere cu 22 % față de Orizont 2020.

În cadrul noii serii de concursuri, prima cerere de propuneri ce urmează a fi lansată este cea de granturi destinate cercetătorilor debutanți a Consiliului European pentru Cercetare, care îi va ajuta pe cercetătorii de vârf să pună bazele propriei echipe sau propriului program de cercetare independent. Cererea va fi lansată la 25 februarie, va avea un buget de 619 milioane EUR și data-limită 8 aprilie.

Conform calendarului programului de lucru, vor urma și alte concursuri de granturi: la 11 martie, va fi lansată cererea de propuneri de granturi de consolidare, destinată cercetătorilor care își consolidează echipa sau programul de cercetare independent, cu un buget de 633 de milioane EUR. Data-limită pentru depunerea propunerilor este 20 aprilie. În fine, la 20 mai, Consiliul European pentru Cercetare va lansa o cerere de propuneri de granturi pentru cercetători avansați destinată cercetătorilor avansați de top, cu un buget de 626 de milioane EUR și data-limită 31 august.

Din cauza trecerii la noul program-cadru, granturile pentru sinergie nu sunt disponibile în cadrul programului de lucru pe 2021. Este probabil ca acordarea granturilor pentru sinergie să se reia în cadrul programului de lucru pe 2022. Grantul pentru validarea conceptului se află actualmente în proces de revizuire de către Consiliul științific, organul de conducere al Consiliului European pentru Cercetare și, în consecință, nu figurează nici în actualul program de lucru.

Programul de lucru pe 2021 include și alte acțiuni și achiziții publice pentru a permite Consiliului științific să își îndeplinească atribuțiile și mandatul, inclusiv numirea de experți independenți în cursul procesului de evaluare a propunerilor și de pregătire a cererilor, pentru evaluarea etică și monitorizarea proiectelor în desfășurare. Programul cuprinde de asemenea obligațiile Consiliului științific de a stabili strategia globală a Consiliului European pentru Cercetare și de a monitoriza calitatea implementării programului din perspectivă științifică.

Diana Spătaru

Add comment