Start-Up Zone

Cum se realizează comunicatul de presă pentru M3

sursă : Dreamstime.com

Comunicatele de presă/anunțurile obligatorii de începere a proiectelor pot fi realizate și pentru Măsura 3 pe baza unui model oficial publicat de Ministerul Economiei, la Măsura 2-granturi de capital de lucru.  

Modelul pentru Măsura a 2a va putea fi folosit și la Măsura 3 – Granturi pentru investiții, cu modificările corespunzătoare denumirii măsurii. La Măsura 3 este prevăzută și cheltuială eligibilă în valoare de maximum 3000 lei (TVA inclus) cu aceste comunicate de presă.

Acestea sunt principalele reguli de realizare a anunțurilor/comunicatelor de presă:

La începutul şi la finalizarea unui proiect cofinanțat din Instrumente Structurale, vor fi publicate în mass-media și pe site-ul instituției/ organizației (dacă există un astfel de site) anunțuri sau comunicate de presă privind începerea/ terminarea implementării proiectului.
Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru un anunț/ comunicat de presă sunt:
1. setul obligatoriu de însemne grafice compus din emblema UE, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România, poziţionate conform regulilor din secţiunea Sigle şi poziţionarea acestora;
2. data, în partea de sus dreapta;
3. titlul, în partea de sus, la mijloc;
iar în corpul anunțului sau comunicatului de presă:
4. numele beneficiarului proiectului;
5. care este scopul/ obiectivul general al proiectului;
6. care sunt rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului;
7. valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE;
8. data începerii și data finalizării proiectului;
9. codul MySMIS/ codul proiectului;
10. fraza „Proiect cofinanţat din Fondul … prin Programul Operaţional …”;
11. datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc. după caz, în funcţie de modalitatea prin care acesta doreşte să fie contactat).

Chiar dacă modelul pentru Măsura a 3a nu a fost publicat încă, IMM-urile se pot inspira după comunicatele de la Măsura a 2a, multe dintre modele regăsindu-se AICI.

De asemenea, poate fi descărcată de AICI varianta revizuită (ianuarie 2018) a Manualului de identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

Descarcă de AICI diverse sigle folosite în comunicatele de presă din proiectele europene

Diana Spătaru

Add comment