Start-Up Zone

Achiziții intracomunitare: cum se realizează?

Potrivit Ordonanței nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se instituie un cadru comun de reglementare la nivelul UE pentru următoarele operațiuni: simplificarea pentru stocurile la dispoziția clientului, alocarea transportului pentru tranzacțiile în lanț, condițiile de aplicare a scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare (așa-numitele „remedii rapide”).

Ordonanța adaugă declararea corectă a tranzacțiilor în declarația recapitulativă (390) drept condiție de fond pentru aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile. 

Prevederile Codului fiscal privind condițiile pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare se completează cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1912/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 282/2011, care introduce două prezumții relative cu privire la documentele necesare pentru a dovedi transportul bunurilor într-un alt stat membru.

Conform Regulamentului menționat, dacă transportul bunurilor este efectuat de către furnizor, pentru a dovedi transportul acesta trebuie să dețină două elemente concludente emise de două entități independente, atât una față de cealaltă, cât și față de furnizor și de client. 

Dacă transportul este efectuat de către client, în plus față de documentele menționate anterior, acesta trebuie să furnizeze vânzătorului o declarație scrisă care confirmă că bunurile au fost transportate de către client. Declarația trebuie să conțină următoarele: data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului. Declarația trebuie furnizată până la data de 10 a lunii următoare expedierii.

Prin urmare se prezumă că bunurile sunt transportate în alt stat membru dacă sunt deținute două mijloace de probă dintre următoarele: documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor – precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, o factură de transport aerian de mărfuri sau o factură de la transportatorul bunurilor, sau un mijloc de probă din cele enumerate mai sus și un document dintre următoarele:

  • o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;
  • documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație;
  • o chitanță eliberată de un antrepozitar în statul membru de destinație care să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru.

Diana Spătaru

Add comment