Start-Up Zone

Sprijinul Guvernamental pentru Firmele care Angajează Tineri

În contextul eforturilor de creștere a gradului de ocupare a forței de muncă, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat o serie de măsuri menite să sprijine angajatorii care încadrează tineri în câmpul muncii. Aceste inițiative, gestionate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, vizează diverse categorii de tineri și oferă sprijin financiar sub formă de subvenții și alte forme de asistență. Iată principalele aspecte ale acestor programe:

Subvenții pentru Angajatori

Subvențiile sunt destinate angajatorilor care recrutează diverse categorii de tineri:

  • Tineri Absolvenți de Învățământ: Angajatorii care încadrează absolvenți de învățământ beneficiază de o subvenție lunară de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni.
  • Tineri NEET (Not in Education, Employment, or Training): Această categorie include tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani, care nu sunt angajați, nu urmează o formă de învățământ sau nu participă la activități de formare profesională. Angajatorii care îi recrutează primesc o subvenție lunară similară, de 2.250 lei, pentru o perioadă de 12 luni.
  • Tineri cu Risc de Marginalizare Socială: Pentru tinerii cu risc de marginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate, angajatorii primesc o subvenție lunară de 2.392 lei (4x ISR – Indicatorul Social de Referință). Acest sprijin se acordă pentru o perioadă de minimum un an și maximum trei ani.

Ucenicia la Locul de Muncă

Angajatorii care susțin programe de ucenicie la locul de muncă primesc o sumă lunară de 2.250 lei pe durata contractului de ucenicie, în funcție de nivelul de calificare al acestora.

Stagiile Profesionale

Pentru absolvenții de învățământ superior care efectuează stagii profesionale, angajatorii beneficiază de o subvenție lunară de 2.250 lei pe durata contractului de stagiu, care are o durată de șase luni.

Sprijin pentru Angajatori în Perioada Vacanțelor Școlare

Pentru a stimula angajarea elevilor și studenților în timpul vacanțelor școlare, angajatorii pot beneficia de o subvenție echivalentă cu 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință pentru o perioadă de maximum 60 de zile.

Aceste măsuri reprezintă un semnal puternic al angajamentului Guvernului în sprijinul tinerilor care intră pe piața muncii și al firmelor care își asumă responsabilitatea socială de a oferi oportunități de angajare și dezvoltare profesională. Pentru detalii suplimentare și accesarea acestor programe, angajatorii sunt încurajați să se adreseze Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și să consulte informațiile disponibile pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

startupzone

Add comment