Start-Up Zone

Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum

Hotărârea nr. 150/2024, adoptată recent de către Guvern, aduce în prim-plan o schemă crucială pentru agricultura românească: “Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum” în anul 2024.

Această inițiativă legislativă vine în sprijinul producătorilor de cartofi de consum, oferindu-le un ajutor financiar necesar pentru a asigura o producție consistentă și pentru a stimula sectorul agricol din România.

Suma totală alocată pentru acest program este de 11,48 milioane lei, echivalentul a maximum 2,3 milioane euro, iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis este de 200 euro pe hectar, acordat proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Pentru a beneficia de acest ajutor, producătorii trebuie să îndeplinească anumite criterii. Printre acestea se numără obținerea unei producții de minimum 15 tone de cartofi pe hectar, din care cel puțin 6 tone trebuie să fie comercializate. De asemenea, valorificarea producției trebuie să se facă până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Această schemă de ajutor de minimis reprezintă un sprijin vital pentru producătorii de cartofi, contribuind la stimularea activității lor și la asigurarea unei producții de calitate. Prin intermediul acestui program, se urmărește consolidarea sectorului agricol și creșterea competitivității agricultorilor români pe piața internă și internațională.

Guvernul României își manifestă astfel angajamentul față de susținerea agriculturii și dezvoltarea durabilă a sectorului agricol. Implementarea acestui program ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei țării, contribuind la creșterea producției agricole și la îmbunătățirea nivelului de trai al comunităților rurale.

startupzone

Add comment