Start-Up Zone

SC FARINPROD SRL, cod de identificare fiscală 16065847, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J37/22/20.01.2004, cu sediul în Sat Crasna, Albeşti, jud. Vaslui, cod postal 737005, România, derulează începând cu data de 09.05.2023 proiectul nr. 1591, intitulat: Investiții în vederea refacerii capacității de reziliență a societatii SC FARINPROD SRL co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 10.02.2023.
Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 763.841,00 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 459.911,25 lei, echivalentă cu 75,00 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
● Obiectiv specific nr 1.-Realizarea unei investiții noi intr-un interval maxim de 12 luni prin valorificarea oportunității de accesare finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1. pentru SC FARINPROD SRL care implică achiziția de echipamente cat si îmbunătățirea capabilităților tehnologice utilizate în realizarea fabricarii produselor de morarit de tipul fainei si al taratelor de grau.
● Obiectiv specific nr 2.- Cresterea capacitatii de rezilienta prin investiții care contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice prin achizitia de echipamente tehnologice ce au reducerea consumului de energie (30% față de situația existentă).
● Obiectiv specific nr 3.-Creșterea productivității muncii în cadrul companiei SC FARINPROD SRL în anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 15%, păstrând numărul minim de angajați din anul de referință 2019.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:
Mircea Adinel

farinprod@yahoo.ro, leonardlupu66@yahoo.com

0744212866

startupzone

Add comment